Ședință de Consiliu Local în Medgidia. Iată ordinea de zi

Consiliului Local al Municipiului Medgidia este convocat ȋn ședinţă ordinară pentru data de 28 mai 2020, ora 17.00. Iată proiectul ordinii de zi, anexă la Dispoziția nr. 435 /21.05.2020 privind convocarea.

        Proiectul de hotărâre nr. 42 privind aprobarea metodologiei pentru atestarea persoanelor fizice ȋn vederea dobândirii calității de administrator de condominii– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

        Proiectul de hotărâre nr. 50 privind nominalizarea ȋn Comisia locală de ordine publică constituită la nivelul Municipiului Medgidia a domnului consilier local Becu Gabriel – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

        Proiectul de hotărâre nr. 51 privind desemnarea domnului consilier local Becu Gabriel ȋn Comisia de evaluare și asigurarea calitătii, la unitatea de ȋnvațământ cu personalitate juridică – Școala gimnazială ,,Mircea Dragomirescu” – ȋncepând cu anul școlar 2019-2020 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

        Proiectul de hotărâre nr. 52 privindrectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv “Medgidia”, pentru anul 2020– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

        Proiectul de hotărâre nr. 53 privind inițierea procedurii de vânzare ȋn condițiile art. 364, alin. (1),(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a imobilului teren ȋn suprafața de 251 mp, proprietate privată a municipiului Medgidia, având număr cadastral 109717– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

        Proiectul de hotărâre nr. 54 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului propriu al municipiului Medgidia, precum și al bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subventii, precum și a situațiilor financiare inclusiv anexele la acestea, la 31.12.2019 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

       Proiectul de hotărâre nr. 55 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al municipiului Medgidia și al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, precum și a situaţiilor financiare la 31.03.2020– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;  

       Proiectul de hotărâre nr. 56 privind aprobare Plan Urbanistic Zonal – imobil teren – având număr cadastral 106309, situat ȋn intravilanul municipiului Medgidia – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

      Proiectul de hotărâre nr. 57 privind aprobare Plan Urbanistic Zonal – construire extindere corpuri C1 și C2  cu  un corp P+2E Spaţiu Alimentaţie publică și Spaţiu Cazare – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia;

     Proiectul de hotărâre nr. 58 privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, comunei Mircea-Vodă, Judeţul Constanța a unor suprafețe de teren apartinând municipiului Medgidia pentru realizarea obiectivului de investiţii “Ȋnființarea distribuţiei de gaze naturale ȋn comuna Mircea-Vodă, Judeţul Constanţa” – initiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia B

DIVERSE

  • Raportul administratorului SC Apollo Ecoterm SRL înregistrat sub nr. 8952/13.04.2020
  • Plângerea prealabilă a doamnei Luminița Vlădescu înregistrată sub nr. 10788/12.05.2020
  • Adresa CC INSOL S.P.U.R.L. înregistrată sub nr. 11139/15.05.2020

The post Ședință de Consiliu Local în Medgidia. Iată ordinea de zi appeared first on Constanța 100%.

loading...