A fost pus în dezbatere un document de mare interes privind achizițiile publice

A fost pus în dezbatere un document de mare interes privind achizițiile publice
Consiliul Concurenței a pus în dezbatere proiectul ghidului privind lotizarea în cadrul procedurilor de achiziție publică. Documentul se adresează atât autorităților contractante, cât și operatorilor economici care participă la proceduri de atribuire pe loturi a contractelor de achiziție publică și a acordurilor-cadru, astfel încât să se elimine riscul unei posibile incidențe a legislației în domeniul concurenței.Prin divizarea pe loturi și acordarea accesului unui număr ...