Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA. Ce s-a hotarat

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA. Ce s-a hotarat
In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor E DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.Hotarari:Articolul nr. 1Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100 capitalul social si 100 voturile exprimate, modificarea articolului 16.6 din Actul constitutiv al societatii ca urmare a numirii unor noi membri ai Consiliului de Administratie al societatii.Articolul nr. 2Adunarea Generala Extraordinara ...