Ce decizii au fost luate in AGOA societatii Argus SA Constanta. Cine a fost numit in functia de administrator in Consiliul de Administratie

Ce decizii au fost luate in AGOA societatii Argus SA Constanta. Cine a fost numit in functia de administrator in Consiliul de Administratie
In data de 20.08.2018 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Argus SA. La sedinta au fost prezenti si reprezentati actionari ce detin un numar de 30.891.905 actiuni, reprezentand 86,34 din capitalul social total, actiuni cu drept de vot.In urma dezbaterilor cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta, cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti si reprezentati au adoptat urmatoarea hotarare:1. Se aproba situatiile financ ...
loading...