Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, convocat in sedinta ordinara

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 1 din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul Administrativ, in data de 14.04.2020 ora 12.00, ce va avea loc in sala de sedinte a Consiliului Local.Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte: 1. Proiect de hotarare pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.16 23.01.2020 privind aprobarea Programului de achizitii ...
loading...