Cum vă puteți schimba numele

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor
Constanța coordonează și
controlează metodologic, conform legislației specifice în vigoare, întreaga
activitate a celor 17 servicii comunitare locale de evidență a persoanelor
precum și activitatea de stare civilă a celor 53 de comune din județul
Constanța.

D.G.E.P.
Constanța are printre
atribuțiile sale analizarea dosarelor de schimbare a numelui cetățenilor români.

Numele cuprinde numele de familie şi
prenumele.

Numele de familie se dobândeşte prin
efectul filiaţiei şi se schimbă de drept prin modificarea intervenită în
statutul civil al persoanei fizice, în condiţiile prevăzute de lege.

Prenumele se stabileşte la data
înregistrării naşterii, pe baza declaraţiei de naştere făcute de persoana care
declară naşterea.

 Numele de familie şi prenumele copilului
găsit, născut din părinţi necunoscuţi, precum şi în situaţia în care copilul
este abandonat de către mamă în spital, iar identitatea acesteia nu a fost
stabilită în termen de 30 de zile de la constatarea abandonului, se stabilesc
prin dispoziţia primarului comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului
municipiului Bucureşti, în a cărui rază a fost găsit copilul ori s-a constatat
abandonul acestuia,

Numele se poate schimba pe cale
administrativă

 Sunt considerate ca întemeiate cererile de
schimbare a numelui în următoarele cazuri:

 1. când
  numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin
  traducere sau în alt mod;
 2. când
  persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte
  să îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că
  este cunoscută în societate sub acest nume;
 3. când,
  din neatenţia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoaşterii
  reglementărilor legale în materie, au fost efectuate menţiuni greşite în
  registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu
  nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;
 4. când
  persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte,
  de regulă reunite, şi doreşte schimbarea acestuia;
 5. când
  persoana în cauză poartă un nume de familie de provenienţă străină şi solicită
  să poarte un nume românesc;
 6. când
  persoana şi-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale
  administrativă, şi doreşte să revină la numele dobândit la naştere;
 7. când
  părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să
  poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor;
 8. când
  persoana în cauză solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalţi
  membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei, a
  menţinerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiaţiei ori a unor schimbări de
  nume aprobate anterior pe cale administrativă;
 9. când
  soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie
  reunite şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând
  pentru numele de familie dobândit la naştere de către unul dintre ei ori să
  revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei;
 10. când persoana în
  cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării
  naşterii, însă, întrucât nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării
  numelui de familie al acestuia în timpul vieţii, nu există altă posibilitate de
  dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;
 11. când prenumele
  purtat este specific sexului opus;
 12. când persoanei i
  s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă
  definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un prenume corespunzător,
  prezentând un act medico-legal din care să rezulte sexul acesteia;
 13. când persoana în
  cauză a adoptat minori şi doreşte ca aceştia să poarte un alt prenume;
 14. când căsătoria a
  încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre
  soţi, iar soţul supravieţuitor solicită să revină la numele de familie purtat
  anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere;
 15. când în urma
  divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care
  provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorţ, şi doreşte
  să poarte numele dobândit la naştere;
 16. când în urma
  încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii
  unuia dintre soţi celălalt soţ se recăsătoreşte şi, ca urmare a desfacerii
  acestei căsătorii, acesta doreşte să poarte numele de familie dobândit la
  naştere;
 17. când fostul soţ
  doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a
  avea un nume comun cu copiii încredinţaţi spre creştere şi educare, cu
  consimţământul fostului soţ, dat în formă autentică;
 18. când părinţii au
  divorţat, iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre
  părinţi, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită
  să poarte numele de familie al acestuia;
 19. când s-a desfăcut
  adopţia unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii
  adopţiei persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopţie;
 20. când unul dintre
  soţi, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soţ, nume
  pe care acesta l-a dobândit prin adopţie, iar ulterior încheierii căsătoriei are
  loc desfacerea adopţiei.
Având în vedere că în perioada sărbătorilor de iarnă cetățenii români se întorc în țară pentru a marca aceste evenimente, D.G.E.P. Constanța aduce la cunoștință că potrivit legislației în materie de stare civilă, cetățenii români plecați în străinătate au obligația, acolo unde este cazul, respectiv unde au fost emise acte de stare civilă de către autoritățile străine, ca în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau a extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază. 


The post Cum vă puteți schimba numele appeared first on Constanța 100%.

loading...