”Ex-Libris Brâncuși”, omagiu pentru ”Pasărea Măiastră”

La 19 februarie 1876, vedea lumina zilei la Hobița, în județul Gorj, inegalabilul sculptor roman Constantin Brâncuși. O sută patruzeci și doi de ani mai târziu, Expoziția ”Ex-Libris Brâncuși”, organizată de Muzeul Național Cotroceni din București, îi cele