Facilități fiscale pentru persoanele fizice și juridice din Eforie!

Hotărârea de consiliu local referitoare la instituirea facilităților fiscale a fost adoptată la propunerea primarului oraşului Eforie, Robert Șerban
În data de 29.11.2019 Consiliul Local al Oraşului Eforie a adoptat HCL nr. 224 privind instituirea unor facilităţi fiscale.

Astfel, debitorii persoane fizice, persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică – care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, au obligaţii principale restante datorate bugetului local al Oraşului Eforie, pot beneficia de anularea unor obligaţii accesorii, în condiţiile prevăzute de hotărârea mai sus menţionată.

Dobânzile,
penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale
datorate bugetului local al oraşului Eforie, restante la data de 31 decembrie
2018 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele
condiţii:

a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018
inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice
modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019
inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile
bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu
termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019
inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale. Această condiţie se
consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au
depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie,
de către organul fiscal local;

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în
mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub
sancţiunea decăderii.

HCL nr. 224/29.11.2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale a fost adoptată la propunerea primarului oraşului Eforie, temeiul legal care a stat la baza întocmirii Proiectului de Hotărâre fiind prevederile art. 32 din OG nr. 6/31.07.2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.


The post Facilități fiscale pentru persoanele fizice și juridice din Eforie! appeared first on Constanța 100%.

loading...