OMD Mangalia a avut o ședință AGA în care s-au discutat și aprobat mai multe aspecte din activitatea organizației

OMD Mangalia a avut o ședință AGA în care s-au discutat și aprobat mai multe aspecte din activitatea organizației
Organizatia de Management al Destinatiei Turistice Mangalia a desfasurat marți, 05.07.2022, sedinta Adunarii Generale a OMD Mangalia, în care s-au aprobat cu unanimitate de voturi punctele de pe ordinea de zi, conform Convocator nr 4/16.06.2022 aprobat si publicat in Sedinta Consiliului Local Mangalia din data de 30.06.2022.

La sedință au fost prezenti membrii OMD Mangalia, reprezentanti cu mandat ai Consiliului Local Mangalia, reprezentanti ai Organizatiei Patronale Mangalia si ai Federatiei Patronatelor din Turismul Românesc.

CONVOCATOR Nr.4/16.06.2022


Consiliul Director al Asociatiei Organizatia de Management al Destinatiei Turistice Mangalia, asociatie infiinta in baza O.G 26/2000, O.G. 58/1998, art.2 si art.3 din legea 275/2018 pentru aprobarea O.G. nr.15/2017 pentru modificarea si completarea O.G. 58/1998 privind organizarea activitatii de turism in Romania, in conformitate cu art.29 alin.2 din O.G.26/2000 si art.13 pct.1 lit.b din Actul constitutiv, convoaca in data de 05.07.2022, ora 13:00, Adunarea Generalala sediul social al OMD Mangalia, str. Portului, nr 82C, Clubul Nautic Mangalia, pentru toti asociatii, cu urmatoarea:


ORDINE DE ZI


1. Prezentarea si aprobarea Raportului de activitate al OMD Mangalia cu proiectele si actiunile derulate pentru anul 2021.


2. Prezentarea si ratificarea situatiilor financiare anuale.


3. Prezentarea si aprobarea Bugetului anual de Venituri si Cheltuieli pentru 2022 astfel: a) Programe de investitii cu cofinantare din surse proprii si finantare din fonduri externe nerambursabile pentru 2022; b) Programe de investitii finantate din surse proprii pentru anul 2022.


4. Aprobarea organigramei 2022.


5. Inlocuirea reprezentantului Organizatiei Patronale Mangalia in cadrul Consilului Director al OMD Mangalia, printr-o noua persoana desemnata si imputernicita in cadrul Adunarii Generale a Organizatiei Patronale Mangalia.


6. Imputernicirea unui reprezentant in vederea efectuarii tuturor formalitatilor de inregistrare a hotararilor Adunarii Generale.

Mangalia News, 07.07.2022.
The post OMD Mangalia a avut o ședință AGA în care s-au discutat și aprobat mai multe aspecte din activitatea organizației appeared first on Mangalia News.