Petre Enciu, vicepreședinte CJC – Precizări cu privire la informațiile apărute în mediul online, ce fac referire la proiectul de extindere a Delfinariului Constanța

Petre Enciu, vicepreședinte CJC – Precizări cu privire la informațiile apărute în mediul online, ce fac referire la proiectul de extindere a Delfinariului Constanța

Cu privire la informațiile apărute în mediul online, ce fac referire la proiectul de extindere a Delfinariului Constanța, vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, Petre Enciu, în calitate de coordonator al Direcției Generale de Proiecte, face următoarele precizări:


Proiectul privind extinderea Delfinariului s-a derulat în cadrul Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism – Masterplanul investiţiilor în turism – şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 558 din 4 august 2017.


Conform acestei hotărâri, ordonatorul principal de credite/investitor este Ministerul Turismului, ordonatorul de credite (secundar/terţiar) și totodată beneficiarul investiției este Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Constanţa.


Execuția de lucrări: Contract încheiat cu Manelli Impresa S.R.L, în valoare de 17.642.527,29 lei, exclusiv TVA.


Potrivit prevederilor contractuale, termenul de execuție a fost de 24 luni de la data primirii ordinului de începere, mai exact 20 iulie 2022, ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la data de 20 iulie 2020.


Antreprenorul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale față de Beneficiar, în sensul că nu a prelungit Garanția de bună execuție si nu a prezentat toate Asigurările așa cum sunt reglementate în clauzele contractuale.


În acest sens, instituția noastră a transmis Antreprenorului o Notificare, prin care i s-a acordat un termen de 15 zile de la primirea acesteia, pentru îndeplinirea obligațiilor mai sus indicate, în caz de neconformare, Antreprenorului i s-a pus în vedere rezilierea contractului, la expirarea celor 15 zile.


Având în vedere faptul că Antreprenorul nu a dat curs Notificării, contractul de execuție lucrări a încetat de drept la data de 22 octombrie 2022.


De asemenea, deficiențele în executare sunt reflectate și în stadiul lucrărilor, acestea fiind de aproximativ 10% din total.


Notificarea de reziliere a contractului de execuție cu Manelli Impresa S.R.L a fost comunicată Ministerului Turismului.


Ținând cont de faptul că acest contract de finanțare era valabil până la data de 31 decembrie 2022, termen în care era obligatorie finalizarea obiectivului de investiții, Ministerul Turismului ne-a înștiințat cu privire la rezilierea contractului de finanțare.


Petre Enciu, vicepreședinte, Consiliul Județean Constanța.

Mangalia News, 27.01.2023.
The post Petre Enciu, vicepreședinte CJC – Precizări cu privire la informațiile apărute în mediul online, ce fac referire la proiectul de extindere a Delfinariului Constanța appeared first on Mangalia News.