Prescripțiile medicale electronice vor avea un nou format

Prescripțiile medicale electronice vor avea un nou format
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, împreună cu Ministerul Sănătății au decis modificarea Ordinului MS/CNAS nr. 674/252/ 2012. Acesta face referire la aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului. Noul Ordin va intra în vigoare începând cu data de 1 iunie 2022, iar, prescripţiile medicale ...