Primăria Cernavodă angajează arhitect șef

Primăria Cernavodă angajează arhitect șef
cernavodă
Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al oraşului Cernavodă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă
  absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură,
  urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau
  postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului şi amenajării
  teritoriului şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate
  în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării
  construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice1 lit. c) din Legea nr.
  350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările
  şi completările ulterioare;
 • atestat Registrul Urbaniştilor din România;
 • studii de masterat sau postuniversitare
  absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în
  specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în
  condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Relaţii
suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44,
bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de
telefon 0374/112.726.


The post Primăria Cernavodă angajează arhitect șef appeared first on Constanța 100%.

loading...