Primăria Constanța organizează licitație publică pentru închiriere de mijloace publicitare

Primăria Constanța organizează licitație publică pentru închiriere de mijloace publicitare
Vergil-Chitac-panou
Primăria municipiului Constanța organizează licitație publică în data de 17.02.2022, ora 12.00, la sediul instituției.

Obiectul îl constituie închirierea, pe o perioadă de 5 ani, a amplasamentelor, respectiv terenuri și stâlpi, ce aparțin domeniului public al municipiului Constanța, identificate cu număr cadastral și valoare de inventar, grupate în 5 pachete, conform anexelor ce fac parte integrantă din documentația de atribuire aprobată prin H.C.L. nr. 474/28.12.2021 privind închirierea prin licitație publică a amplasamentelor prevăzute in H.C.L. nr. 105/23.04.2021 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța.

Pachetele se vor licita individual și cuprind locații de pe tot teritoriul municipiului Constanta pe care se vor amplasa mijloace publicitare de tipul: panouri publicitare luminoase, ecrane publicitare, totemuri indicatoare și indicatoare publicitare direcționale.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. nr. 57/2019 și conform H.C.L. nr. 474 din 28.12.2021.

Documentația de atribuire pentru fiecare pachet de amplasamente, respectiv: caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, formulare, contractul de închiriere-cadru, se pot procura de la Serviciul registratură electronică și management documente – biroul nr. 4, situat în incinta City Park Mall, zilnic, până la data de 08.02.2022, între orele 11.00 -16.00, contra sumei de 200 lei/pachet.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.02.2022, ora 16.00.

Ofertele pot fi  depuse la Serviciul registratură electronică și management documente – biroul nr. 4, situat în incinta City Park Mall, până la data de 16.02.2022, ora 12.00.


The post Primăria Constanța organizează licitație publică pentru închiriere de mijloace publicitare appeared first on Constanța 100%.