Pro Sanakids

Pro Sanakids

Pro  SanaKids este un cabinet privat de pediatrie din mun. Constanța, ce oferă servicii medicale de specialitate la domiciliu pentru copiii din mun. Constanța și din zona metropolitană Constanta