Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 02.02.2023

Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului Navodari pentru anul 2023. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflat