Proiecte de hotărâri pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de 25.05.2020

Proiect HCL cu privire la alegerea presedintelui de sedinta Proiect HCL cu privire la aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2019 Proiect HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli Termica Distributie pe anul 2020 Proiect HCL p
loading...