Revista „Muzeul Presei Românești” oferă spre lectură un variat, atractiv și inedit conținut, în numărul 3 pe anul 2022

Revista „Muzeul Presei Românești” oferă spre lectură un variat, atractiv și inedit conținut, în numărul 3 pe anul 2022
Publicația trimestrială de cultură generală „Muzeul Presei Românești”, pe care o prezentăm mai jos, oferă spre lectură și în acest număr un variat, atractiv și inedit conținut. Cititorii vor găsi relatări despre evenimente din lumea presei, articole, reportaje, interviuri, eseuri literare, studii de istorie veche și sigilografie, portretizări de artiști, însemnări de călătorie etc.

Semnează personalități remarcabile precum: prof. univ. dr. Nae Georgescu, Ion Andreiță – pălmaș cu condeiul, Eugen Nicolaescu, Corneliu Vlad, Geo Ciolcan, Marian Nencescu, Laurențiu-Ștefan Szemkovics, conf. univ. dr. Nicolae Grigorie Lăcrița.


Din partea redacției contribuie: Tanța Tănăsescu, Dan Toma Dulciu, Dumitru Tudor Tănăsescu. Sunt evocate momente din istoria jurnalismului românesc, prin condeiul cunoscuților oameni de presă Viorel Popescu și Corneliu Vlad, pagini dedicate regretaților Doru-Dinu Glăvan și Nicolae-Dan Fruntelată.


Se regăsesc și pagini consacrate portretizării unor mari personalități precum Mihai Eminescu și Avram Iancu, referiri la contribuțiile unor oameni de seamă precum Ion Heliade Rădulescu, Gh. Asachi, G. Barițiu, Sever Bocu ș.a. la dezvoltarea presei românești.

Revista invită cititorii la o călătorie imaginară de la Vama Veche la Viena, din Grecia până peste Ocean, în lumea mirifică a pictorului româno-american Alexandru Darida, neocolind nici văzduhul și pe eroii aerului: Aurel Vlaicu, Hermann Oberth, Alexandru Copcea.

Mulțumim colaboratorilor revistei, pentru contribuțiile lor valoroase.Revista poate fi citită online la următoarea adresă: https://tantatanasescu.blogspot.com
Mangalia News, 07.08.2022. (A transmis Mădălina Corina Diaconu, UZPR).
The post Revista „Muzeul Presei Românești” oferă spre lectură un variat, atractiv și inedit conținut, în numărul 3 pe anul 2022 appeared first on Mangalia News.