S-a înființat Autoritatea Europeană pentru Muncă

Autoritatea Europeană a Muncii este o nouă agenție a UE. Ea va contribui la dezvoltarea pieței interne a muncii. În acest scop, Autoritatea va sprijini statele membre în problemele legate de mobilitatea transfrontalieră a lucrătorilor, inclusiv norme privind libera circulație a acestora, detașarea lor și coordonarea sistemelor de securitate socială. De asemenea, va spori cooperarea între statele membre în combaterea muncii nedeclarate. În ...
loading...