Schimbari in obiectul de activitate al societatii Avicola Lumina SA

Schimbari in obiectul de activitate al societatii Avicola Lumina SA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul societatii comerciale Avicola Lumina S.A. Constanta a emis urmatoarele hotarari, conform Monitorului Oficial al Romaniei. Se aproba completarea art. 6 Obiectul de activitate al societatii din Actul constitutiv cu codul CAEN 3511 productia de energie electrica.Se aproba anularea alineatului 1 Cap. VI art. 20 Auditul financiar din Actul constitutiv.Se aproba rescrierea Actului constitutiv al Societatii Avicola Lumina S.A. si depunerea acest ...