Tot ce trebuie să știți despre transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autoritățile străine

Ați revenit în țară și ați obținut peste hotare acte de stare civilă întocmite de autoritățile străine? Direcția Generală de Evidență a Populației Constanța vă aduce la cunoștință tot ce trebuie să ştiţi.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români,
întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt
înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române.

Transcrierea certificatelor
şi a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale
de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului
public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei.
Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la
întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau a
extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la serviciul
public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale
în a cărei rază domiciliază. 

Situaţii în care se transcriu actele / termene şi
condiţii
:

Transcrierea certificatelor/extraselor
de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de
stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România,
cu excepţia celor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română,
în temeiul art. 10 şi 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cu aprobarea primarului
sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefului Direcţiei
Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de
transcriere. 

          Transcrierea certificatelor/extraselor de stare
civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care
au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art.
10
 şi 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se face întermen
de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează: 

   a) cu aprobarea
primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefilor
serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ale sectoarelor
municipiului Bucureşti; 

   b) cu aprobarea
primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi cu avizul prealabil al şefilor serviciilor
publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor. 

          Persoanele care au redobândit sau cărora
li s-a acordat cetăţenia română şi care au avut domiciliul în România depun cererea
de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve
ale actelor de stare civilă la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăria
unităţii administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreia se află: 

   a) ultimul loc
de domiciliu avut în ţară, înainte de pierderea cetăţeniei române; 

   b) adresa imobilului
în care a locuit înainte de dobândirea cetăţeniei române, înscrisă în documentul
eliberat de structura pentru imigrări. 

IMPORTANT!
Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa vă
prezintă site-ul DGEP Constanţa, ce conţine lista compartimentelor stare civilă
din cadrul UAT-urilor judeţului Constanţa, unde se poate solicita transcrierea certificatelor
de stare civilă eliberate cetăţenilor români, de către autorităţile străine: https://www.dgep-constanta.ro/stare-civila/servicii-stare-civila/

De asemenea, vă pune la dispoziţie site-ul ce conţine lista misiunilor diplomatice ale României din străinătate, unde se poate solicita înscrirea certificatelor de stare civilă eliberate cetăţenilor români, de către autorităţile străine, în condiţii asemănătoare celor prezentate mai sus: https://www.mae.ro/romanian-missions#798


The post Tot ce trebuie să știți despre transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autoritățile străine appeared first on Constanța 100%.

loading...