Vot in Consiliu Local Constanta pentru aprobarea documentatiei si costurilor investitiei. Care sunt tronsoanele de retele termice primare si secundare propuse spre reabilitare in etapa V? (DOCUMENTE)

Vot in Consiliu Local Constanta pentru aprobarea documentatiei si costurilor investitiei. Care sunt tronsoanele de retele termice primare si secundare propuse spre reabilitare in etapa V? (DOCUMENTE)
Studiul de fezabilitate pentru reabilitarea retelelor de termoficare din municipiul Constanta ndash; etapa V a fost realizat pentru Primaria Constanta de P.F.A. Irina Duica avand ca subcontractant: NRG Conceptamp;Consulting SRL Valoarea totala estimata a investitiei este de 246.599.065 milioane de lei fara TVA, respectiv 49.837.122,47 euro fara TVA, respectiv 59.200.568,45 euro cu TVA, din care valoarea constructii montaj C M este de 208.357.639 milioane lei fara TVA adica 42.108.615,24 euro far ...