Hotarari luate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AIR CLAIM Constanta

Hotarari luate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AIR CLAIM Constanta
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AIR CLAIM S.A., cu sediul social in municipiul Constanta tinuta in data de 20.04.2022 incepand cu ora 10.00 ora Romaniei , decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA, dupa cum urmeaza:Punctul 1.Aproba numirea ui Straut Dan Andrei in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.Punctul 2.Aproba situatiile financiare ale exercitiului financiar 2021, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie ...