PUZ la Mircea Voda pentru realizarea unui ansamblu rezidential

PUZ la Mircea Voda pentru realizarea unui ansamblu rezidential
Terenul studiat are o suprafata de 20.645mp. Ca urmare a notificarii adresate de Comuna Mircea Voda, cu sediul in jud. Constanta, com. Mircea Voda, str. Primariei, cu privire la obtinerea avizului de mediu, in baza H.G. nr. 1000 2012 modificata de H.G. 568 2013 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia si a H.G. nr. 1076 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru pla ...