Rezultatul interviului din data de 17.10.2019 la concursul de RECRUTARE organizat in cadrul primariei orasului Navodari in data de 15.10.2019 (proba scrisa)

Avand in vedere prevederile art. 61 alin (4) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale intervi
loading...