S-a stabilit prima sedinta a Adunarii Generale a Actionarilor Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" Constanta din 2024. Iata ordinea de zi!

S-a stabilit prima sedinta a Adunarii Generale a Actionarilor Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" Constanta din 2024. Iata ordinea de zi!
In conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31 1990 privind societatile si art. 15, alin. 1 din Statutul CN APM S.A., presedintele Consiliului de Administratie al CN APM SA, Constanta, convoaca Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Administrata Porturilor Maritime S.A., Constanta, in sedinta ordinara, in data de 04.01.2024, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Bucuresti, potrivit hotararii publicate in Monitorul Oficial par ...