TRACON S.R.L. anunta publicul interesat ca urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC din data de 08.11, s-a luat decizia adoptarii cu aviz de mediu

TRACON S.R.L. anunta publicul interesat ca urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC din data de 08.11, s-a luat decizia adoptarii cu aviz de mediu
TRACON S.R.L. prin PASCU ANDREI, cu domiciliulin Municipiul CONSTANTA, CPT. D. EUGENIU , nr. 20, bl. Y, sc. A, et. 3, ap 12, titulara a notificarii privind: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU MODIFICAREA REGLEMENTARILOR URBANISTICE SI CONSTRUIRE ANSAMBLU MIXT CU FUNCTIUNE DE LOCUIRE COLECTIVA, SERVICII TURISTICE, COMERT ALIMENATIE PUBLICA SI SERVICII CONEXE IN 4 ETAPE; IMOBIL IDENTIFICAT CU NUMAR CADASTRAL 120922 PE ZONA DELIMITATA DE STRADA HANULUI LA NORD; IE 108963 SI IE 108937 LA EST; IE ...